LE DOJO

 

SHORIN RYU

KOBUDO

IAIDO

 

JOURNAL DU DOJO

STAGES - SEMINAIRES

LIENS

ALBUMS

 

 

 

 

 

JAPON
 
MIYAJIMA
KIHOMIZU DERA (KYOTO) BYODOIN (KYOTO)
TOKYO
KAMAKURA
KAMAKURA HAKONE KYOTO
OYAMAZUMI SHRINE
 
OYAMAZUMI SHRINE SHINKANSEN  
HEIAN JINGU (KYOTO)