LE DOJO

 

SHORIN RYU

KOBUDO

IAIDO

 

JOURNAL DU DOJO

STAGES - SEMINAIRES

LIENS

ALBUMS

 

 

 

 

 

OKINAWA 2008

 

Merci à ADANIYA sensei d'avoir organisé ce séjour à Okinawa.    
ADANIYA Seisuke sensei   le groupe à NAGO ISHIKI Sensei    
TAKAHIRO Shinjo sensei
Ken Ryu dô shi kai
YAMANIHA Fumio sensei
Motobu ryu
MAESHIRO Shusei sensei (Kobudô) et SHIMABUKURA Tsuneo sensei (Uechi ryu) SHIMABUKURA Zenpo sensei
Shorin ryu

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration du dôjô de ISHIKI sensei
 
OKINAWA
Chateau de shuri
       
Quelques prises de vue au bord de la mer